ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 1. Օպտիկամանրաթելային և լարային կապուղիներով  հեռահաղորդակցական ցանցերի նախագծում, ներդրում և շահագործում: Աբոնենտների տեխնիկական և ծրագրային  սպասարկում:
 2. Լոկալ ցանցերի նախագծում, ներդրում և սերվերային համակարգի սպասարկում:
 3. Հեռահաղորդակցական ցանցերի տեխնիկական և ծրագրային ապահովում:
 4. Ավտոմատացված համակարգերի նախագծում, ներդրում և ծրագրային ապահովում:
 5. Բիզնես գործընթացների հետազոտում և տեխնիկական առաջադրանքի կազմում:
 6. Տվյալների բազայի ստեղծում, տեղակայում և ինտեգրում:
 7. Տվյալների բազայի և ցանցի համակարգային վարչարարություն/ադմինիստրացիա:
 8. WEB և FTP սերվերների ստեղծում և տեղակայում:
 9. Կիրառական ծրագրերի փաթեթների մշակում, ներդրում և սպասարկում:
 10. IP հեռախոսակապի տրամադրում
 11. WEB կայքերի նախագծում, ձևավորում և ծրագրային ապահովում:
 12. Տեղեկատվական անվտանգության և IT ծախսերի կրճատման խորհրդատվություններ:
 13. Համակարգիչների և կապի տեխնիկական միջոցների վերանորոգում:

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

MS Windows միջավայրում

Microsoft Project, Team Foundation Server, SQL SERVER 2012 EXSPRESS, MSSQL 2008/T-SQL,  My SQL 5.2, 1C ,IIS, Visual Basic  NET, Net Framework, ADO NET, Visual FoxPro, Visual Studio 2010, 2013, C#- WPF,WSF, ASP Net, Crystal Reports for VS-201, Web Services, JavaScript, Google map AP,PRTG Network Monitoring, Kiwi Syslog .